Public relations
 • relacje z mediami
 • systemy identyfikacji wizualnej
 • budowanie wizerunku
 • monitoring mediów
 • zarządzanie kryzysowe
 • public relations w internecie
 • konsulting i szkolenia
Marketing
 • tworzenie i realizacja strategii reklamowych i sprzedażowych
 • reklama zewnętrzna/wewnętrzna
 • BTL/ATL
 • marketing internetowy
 • marketing ambientowy
 • projektowanie graficzne
 • konsulting i szkolenia
Media
 • grafika / film / animacja / dizajn 
 • produkcja reklam
 • copywriting
 • zakup mediów
Eventy
 • konferencje, sympozja, zjazdy, targi
 • bale, rauty, bankiety, pokazy mody
 • premiery, otwarcia, konferencje prasowe
 • imprezy promocyjno-sprzedażowe
 • integracje, team-buildingi
 • produkcje specjalne